نویسنده = سردار اصلانی
تعداد مقالات: 3
2. روان شناسی ادبی آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری

دوره 5، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 16-1

سردار اصلانی؛ زینب حسینی


3. الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی آثار جبران

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 38-55

سردار اصلانی؛ نصرالله شاملی؛ عسکر علی کرمی