نویسنده = بهنام باقری
تعداد مقالات: 2
2. توظیف التراث التاریخی فی شعر یحیی السماوی

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 137-111

یحیی معروف؛ بهنام باقری