نویسنده = فهیمه میرزایی جابری
تعداد مقالات: 1
1. روان شناسی شخصیت «بشار بن برد» از رهگذر زندگی نامه و گزیده¬¬ای از اشعارش

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 1-18

حمید احمدیان؛ فهیمه میرزایی جابری