نویسنده = حسن گودرزی لمراسکی
تعداد مقالات: 4
1.  پیرنگ و عناصر ساختاری آن در رمان «ذاکرة الجسد » اثر أحلام مستغانمی

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 121-105

حسن گودرزی لمراسکی؛ معصومه زندنا


2. نقد روان ‌شناسی اشعار عمرو بن کلثوم و عنترة بن شداد

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 89-62

مسلم خزلی؛ حسن گودرزی لمراسکی


3. طنز در آثار محمد الماغوط

دوره 5، شماره 15، بهار 1393، صفحه 100-79

حسن گودرزی لمراسکی؛ حسین مرتضایی


4. جریان سیال ذهن در رمان الشحاذ اثر نجیب محفوظ

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 179-161

حسن گودرزی لمراسکی؛ معصومه زندنا