تعداد مقالات: 298
151. طبقه بندی جمله‌های شرطی زبان عربی در بازتابی از آیات قرآن کریم

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 106-88

امیرحسین رسول نیا؛ مریم آقاجانی


152. عرف خاص قرآنی و معناشناسی مفردات(مطالعة تطبیقی: واژه نشوز)

دوره 5، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 95-76

نهله غروی نائینی؛ خلیل پروینی؛ حامد مصطفوی فرد


153. واقع‌گرایی اجتماعی در شعر نازک الملائکه

دوره 5، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 101-83

حامد صدقی؛ یوسف فضیلت


154. طنز در آثار محمد الماغوط

دوره 5، شماره 15، بهار 1393، صفحه 100-79

حسن گودرزی لمراسکی؛ حسین مرتضایی


155. تحلیل جامعه شناختی القابِ شاعران عربی بر اساس نظریه «داغ ننگِ» گافمن

دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 127-106

منصوره زرکوب؛ محمد رحیمی خویگانی؛ فاطمه گلی


157. تحولات الأفعال فی السیاق الشعری فی الأشعار المختارة لمحمود درویش وأثرها البلاغی فی المتلقی

دوره 6، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 98-80

فاطمه لطفی گودرزی؛ فابیه بنت الحاج مامینج؛ حمیدرضا مشایخی


158. تبیین عناصرادبیات روستایی در «نفرین زمین» و«الربیع العاصف»

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 97-76

سیده اکرم رخشنده نیا؛ فرهاد رجبی؛ نگار علی نژاد


159.  دو زبانگی و دو‌گانگی زبان در شعر عربیِ دورة انحطاط

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 95-114

روح اله صیادی نژاد؛ حسین ایمانیان


160. بررسی مضامین پایداری در شعر اسد محمد قاسم

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 109-90

نعیم عموری؛ سمیرا احمد زاده


161.  نقدکهن‌الگویانۀ قصیدۀ «المواکب»

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 103-83

عنایت الله شریف پور؛ طیّبه گلستانی حتکنی


166. گواه نمایی در خطبه قاصعه

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 128-103

مرتضی قائمی؛ اکرم ذوالفقاری


167. بن مایه ها ی ادب پایداری در شعر احمد فؤاد نجم

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 106-83

تورج زینی وند


168. موتیف القدس و دلالاته فی شعر الجواهری

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 108-89

صادق فتحی دهکردی؛ ناصر قاسمی؛ یدالله ملایری؛ عبدالرسول الهایی


169. تحلیل و بررسی تصاویر ( ایماژها ) در کودکانه در داستانهای طارق البکری

دوره 9، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 101-81

کبری قلی پور حقیقی؛ علی نظری؛ سید محمود میرزایی الحسینی


172. بررسی تقابل سنّت و مدرنیته در رمان "قَلبُ اللّیل" نجیب‌محفوظ

دوره 10، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 89-108

عبدالاحد غیبی؛ پروین خلیلی؛ مسعود باوان پوری


173. بررسی مولفه‌های اگزیستانسیالیستی در رمان «أنا أحیا» اثر لیلی بعلبکی

دوره 10، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 112-93

میترا علی شاهی؛ مصطفی مهدوی آرا؛ سید محمد کاظم علوی


174. تحلیل رمان "البحث عن ولید مسعود" با تکیه برکهن‌الگو‌های یونگ

دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 102-85

مصطفی مهدوی آرا؛ زینب اسماعیلی


175. تمظهرات الإیکوفمینزم فی شعر الشاعرة اللبنانیة ناریمان علّوش

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 95-81

مینا غانمی اصل عربی؛ رسول بلاوی؛ ناصر زارع