تعداد مقالات: 312
51. الهجاء الکاریکاتوری فی شعر دعبل بن علی الخزاعی

دوره 6، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 15-34

لیلا جمشیدی؛ عبدالغنی ایروانی زاده


52. تحلیل لایه های درونی اندیشة عقاد با گفتمان‌کاوی در کتاب ساره

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 22-1

محمد خاقانی اصفهانی؛ محمود خورسندی؛ وجیهه السادات سید بکایی


53.  فراخوانی شخصیت‌های دینی در شعر پایداری معاصر مورد پژوهی شخصیت مسیح(ع)

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 25-44

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مرتضی امیری نژاد


55.  شخصیت‌پردازی در رمان «الشحاذ» نجیب محفوظ

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 43-23

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ زهره بهروزی


56. تعددیة وجهات النظر وانزیاحیتها فی قصة آدم(ع) فی القرآن الکریم

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 39-23

مریم بخشی؛ علی باقر طاهری نیا


57. شخصیت‌پردازی در رمان «عمارة یعقوبیان»

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 36-17

مسعود شکری؛ کبری روشنفکر؛ علیرضا محمدرضایی


58. تحلیل کنش گفتاری خطبة امام حسین(ع) در روز عاشورا

دوره 8، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 1-23

طاهره ایشانی؛ نیره دلیر


60. المفارقة اللفظیة فی مسرحیات توفیق الحکیم

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 46-27

جلال چراغی؛ لیلا قاسمی حاجی‌آبادی


65. تحلیل شبکه‌معنایی حرف «مِن» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 21-43

ولی الله حسومی؛ مریم توکل نیا


66. تیپ شناسی شخصیت عروة بن ورد از خلال اشعارش بر اساس نظریه "انیاگرام"

دوره 10، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 21-42

رضا افخمی عقدا؛ مهدیه جعفری ندوشن


67. بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن)

دوره 10، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 50-27

ابوالحسن امین مقدسی؛ مریم فولادی؛ مریم علی یاری


68. بررسی مدل‌های چند معنایی حرف «الی» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 38-19

ولی الله حسومی؛ مریم توکل نیا


69. سیمولوجیا أشعار حسن عبداللّه القرشی المقاومة

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 43-21

جهانگیر امیری؛ نورالدین پروین


70. تحلیل و بررسی طرحواره‌های استعاری - تصوری در دو سینیه بحتری و احمد شوقی

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 49-25

روح الله صیادی نژاد؛ عباس اقبالی؛ الهام بابلی


71. تأملی ریشه‌شناختی در خاستگاه و معنای کلمة «مکه»

دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 41-23

رضا چهرقانی


73. نقد و بررسی فرایند "تکثر روایت" در رمان "المصائر" اثر ربعی المدهون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

شهرام دلشاد تنیانی؛ الهه ستّاری؛ ملکه موسوی


74. غربت‌گزینی در شعر بدر شاکر السیاب

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 45-72

مهین حاجی زاده؛ علی فضا مرادی


75. پژوهشی پیرامون عینیه ی ابن سینا و نی نامه ی مولانا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 45-60

رضا سمیع زاده