تعداد مقالات: 298
126. رمزیه الیل فی الادب الجبرانی

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 91-73

صادق فتحی دهکردی؛ عبیر جادری


127. بررسی و تحلیل کانون شدگی در رمان «الطنطوریة» اثر رضوی عاشور

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 83-59

صلاح الدین عبدی؛ زهرا افضلی؛ نسرین عباسی


128. بررسی مفهوم سیاسی و اسطوره‌ای زمین در شعر فدوی طوقان

دوره 8، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 70-49

زهرا راه چمنی؛ سید حسین سیدی؛ علی نوروزی


129. تحلیل گفتمان انتقادی نامة محمد بن عبدالله و منصور عباسی بر اساس الگوی لاکلا و موف

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 101-73

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ طاهره میرزاده


131. صدق تشبیه با ذکر ادات تشبیه از دیدگاه ابن طباطبا

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 81-61

حجت رسولی؛ افسانه رضایی


132. حسن الإقناع؛ تعریفه وأسالیبه فی نهج البلاغة

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 88-71

حیدر زهراب؛ محمود خورسندی؛ نوذر عباسی


134. کارکرد تکنیک‌های سینمایی در شعر فاطمه ناعوت

دوره 9، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 81-104

فرهاد رجبی؛ امیر فرهنگدوست


135. بررسی ادب‌مندیِ استراتژی‌های بیان در داستان‌های کودکانة شادی فقیه

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 63-80

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ اویس محمدی؛ مژگان بیات


138. حرکیِّة الدلالة وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 80-61

حسین الیاسی؛ علی باقر طاهری نیا؛ ابوالحسن امین مقدسی


139. خوانش روایت شناسانه جان پک از رمان (بررسی موردی رمان «اللص و الکلاب» نجیب محفوظ)

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 83-63

صلاح الدین عبدی؛ اکرم ذوالفقاری


140. بررسی تکنیک کولاژ در شعر سوزان علیوان با تکیه بر دیوان "رشق الغزال"

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 87-71

علی قهرمانی؛ معصومه قهرمان پور


144. جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 106-120

خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ علی گنجیان خناری؛ نعیم عموری


145. درآمدی تحلیلی بر شعر عصر انحطاط در پرتو جامعه شناختی ادبی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 74-105

تورج زینی وند؛ پروانه ستایش نیا


146. تأثیر شعرای ایرانی بر تکوین شعر عربی

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 81-109

حسین حدیدی


147. کاربرد التفات در بافت کلام الهی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 80-112

عبدالله رادمرد؛ هما رحمانی


148. بررسی نمادهای خیزش در سروده های خلیل حاوی

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 83-104

احمدرضا حیدریان شهری


149. صورة الشهید فی شعر أحمد دحبور و معین بسیسو

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 76-96

رقیه رستم پور ملکی؛ فاطمه شیرزاد


150. سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع) برمبنای رویکرد ساختارگرایی

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 101-82

حسین چراغی وش؛ کبری خسروی؛ افتخار لطفی