مضامین اسلوب قصر در نهج البلاغه
276. مضامین اسلوب قصر در نهج البلاغه

علی اکبر محسنی

دوره 3، شماره 6 ، زمستان 1390، ، صفحه 168-191

چکیده
  درباره­ی جوانب مختلف نهج البلاغه، پژوهش های شایسته ای صورت گرفته، ولی در مورد یکی از ابعاد مهمّ بلاغی آن، یعنی«اسلوب قصر»، تاکنون مقاله­ ای نگارش نیافته است. این درحالی است که عرب برای بیان اهمیّت ...  بیشتر
چند ویژگیزبانی در ترجمة آیات تفسیر کشف الاسرار
277. چند ویژگیزبانی در ترجمة آیات تفسیر کشف الاسرار

حمید طاهری؛ شهلا محمودی؛ سید مهیلا حسینی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1391، ، صفحه 178-196

چکیده
  تأمل در ترجمة آیات قرآن بیان کنندة این حقیقت است که مترجمان قدیم به سبب ایمان و اعتقاد به اسلام و کلام خدا کوشیده‏اند، امانتدار و راست گفتار باشند تا ازتهمت و شبهه موجود در قرن چهارم  که از قبل برگرداندن ...  بیشتر
جریان سیال ذهن در رمان الشحاذ اثر نجیب محفوظ
278. جریان سیال ذهن در رمان الشحاذ اثر نجیب محفوظ

حسن گودرزی لمراسکی؛ معصومه زندنا

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1392، ، صفحه 179-161

چکیده
  جریان سیال ذهن، سبکی نو در داستان‌نویسی است که در آن نقش نویسنده به حداقل ممکن می‌رسد؛ چرا که اندیشه‌ها و احساسات شخصیتها همانگونه بیان می‌شود که در ذهن آنان جریان دارد. در این شیوه، ترتیب زمانی، مکانی ...  بیشتر
وجوه تقابل شهر و روستا از منظر عبدالمعطی حجازی
279. وجوه تقابل شهر و روستا از منظر عبدالمعطی حجازی

مجید صالح بک؛ فرشته فرضی شوب

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1391، ، صفحه 184-205

چکیده
  مقصود از تقابل شهر و روستا در ادبیات، توجه به تفاوت شهر و روستا از نظر ویژگیهای زندگی در این دو مکان و تاثیر آن بر خلق و خوی ساکنان آن است. این مضمون از دیرباز در آثار شاعران عرب به صورت محدود و در دوران ...  بیشتر
ویژگیهای علمی تفسیر « المیزان»
280. ویژگیهای علمی تفسیر « المیزان»

عبدالرضا محمد حسین زاده؛ عنایت الله شریف پور

دوره 2، شماره 3 ، بهار 1390، ، صفحه 192-204

چکیده
  بی تردید تفسیر کم نظیر« المیزان » از بهترین تفاسیری است که برای قرآن مجید نوشته شده است.گرچه شهرت المیزان ،بیشتر به جهت سبک ویژه آن یعنی «تفسیر قرآن به قرآن »میباشد اما باید اقرار نمود ، جامعیت ...  بیشتر
بررسی مقابله ای نظریه های ساختارگرایی با داده های حاصله از گزارش های
کلامی در عربی و انگلیسی
284. بررسی مقابله ای نظریه های ساختارگرایی با داده های حاصله از گزارش های کلامی در عربی و انگلیسی

اعظم کریمی

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1390، ، صفحه 187-218

چکیده
  فرآیند تعامل میان نحو و واژگان در قالب استعداد زبان موضوعی است که هنوز در زبانشناسی نظریه ای علی الخصوص ساختاری، دشوار و بحث انگیز می نماید. مناظراتی که در این زمینه صورت می گیرد، نظریات مخالف ساختار ...  بیشتر
تطبیق معشوق درونی طرفة بن عبد با آراء کارل گوستاو یونگ و فروید در قصیده‌ی رائیه در وصف معشوقه اش هرّ
285. تطبیق معشوق درونی طرفة بن عبد با آراء کارل گوستاو یونگ و فروید در قصیده‌ی رائیه در وصف معشوقه اش هرّ

مهدی ممتحن؛ مهدی رضا کمالی بانیانی

دوره 3، شماره 6 ، زمستان 1390، ، صفحه 193-216

چکیده
       نقد روانشناختی اساساً اثر ادبی را به عنوان بیان حالات ذهن و ساختارِ شخصیتیِ نویسنده که در یک قالب داستانی ارائه شده است، بررسی می کند. این رویکرد در دهه های نخستین قرن 19 پدید آمد و بخشی از ...  بیشتر
آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی)
286. آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی)

حمیدرضا میرحاجی؛ جلال مرامی؛ مالک عبدی

دوره 3، شماره 5 ، پاییز 1390، ، صفحه 194-216

چکیده
  حدیثنافی هذه المقالة عن أبی تمام ومدی اضطلاعه بأمرالدلالة للمفردات والجمل، واهتمامه بأنماط الاستخدام الوظیفی للکلمات، بحیث یصبح للکلمة من خلاله أدق مایمکن أن یکون لها من تأثیر و دلالات لم تکن لتفیدها ...  بیشتر
سیمای امام علی(ع) در اشعار سید حمیری
287. سیمای امام علی(ع) در اشعار سید حمیری

عباس عرب؛ شیرین سالم

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1391، ، صفحه 198-222

چکیده
  شاعران اهل بیت در طول تاریخ به زیباترین وجه مناقب امامان معصوم را در قالب شعر بیان کرده و با شعر هدفدار خود حقانیت آنان را یادآور شده اند. سید حمیری از جملة همین شعرای اهل بیت است که گرایشهای سیاسی و عقیدتی ...  بیشتر
بررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدرشاکرسیاب و منوچهر آتشی
288. بررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدرشاکرسیاب و منوچهر آتشی

یحیی معروف؛ فاروق نعمتی

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1392، ، صفحه 199-180

چکیده
  واژة «نوستالژی» که در زبان فارسی با تعبیر «غم غربت» از آن یاد می­کنند، به مفهوم احساس غم و حسرت برای خاطرات از دست رفتة گذشته است که فرد با یادآوری آن، دچار غم و اندوه می­شود و نوعی دلتنگی ...  بیشتر
أعشای تغلبی و أعشای همدان درمقایسه با أعشای کبیر
289. أعشای تغلبی و أعشای همدان درمقایسه با أعشای کبیر

سید محمد میرحسینی؛ سید فاضل الله بخشی

دوره 2، شماره 3 ، بهار 1390، ، صفحه 205-225

چکیده
  أعشای تغلبی و أعشای همدان در فاصله زمانی نزدیک به أعشای کبیر می زیسته اند ؛ چون او در فنون مختلف شعری طبع آزمایی کرده اند. پس مدح را برای تکسب می گفته اند و هجوشان قبیح و بسیارگزنده می باشد. با توجه به اینکه ...  بیشتر
رویکردی جامعه شناختی بر آثار« طاهر وطار»
290. رویکردی جامعه شناختی بر آثار« طاهر وطار»

صلاح الدین عبدی

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1391، ، صفحه 206-236

چکیده
  شیخ رمان­نویسی الجزائر، «طاهر وطار» از جمله­ی نویسندگان معاصر است که می­توان الجزائر را با تمام فرازها و نشیبهایش در همه­ی نوشته­هایش دید. رمان «الزلزال» از رمانهای مشهور اوست که ...  بیشتر
الحضور الإیرانی فی شعر أبی تمّام الطائی (عربی)
294. الحضور الإیرانی فی شعر أبی تمّام الطائی (عربی)

سید محمد میرحسینی؛ علی اسودی

دوره 3، شماره 5 ، پاییز 1390، ، صفحه 217-239

چکیده
  یعدّ أبو تمام من أعلام أدب العصر العباسی و تحتوی أشعاره بین أضافیره علی إضاءات دلالیة عن تواجد العنصر الإیرانی و تأثیره فی شعر أبی تمام و لتداخل الإیرانیات فی شعره ثلاثة مصادر: أولها: تواجده فی إیران ...  بیشتر
تأثیر پذیری اشعار لامعی از معلّقه‌ی امرؤالقیس
295. تأثیر پذیری اشعار لامعی از معلّقه‌ی امرؤالقیس

محمدرضا نجاریان

دوره 3، شماره 6 ، زمستان 1390، ، صفحه 218-239

چکیده
        ابوالحسن محمّدبن اسماعیل لامعی گرگانی ، از شعرای بنام اواسط قرن پنجم هجری است که در اشعارش تابع همان سبک و روش شاعران دوره­ی اول غزنوی است و گاه بعضی از قصاید آنان را جواب گفته است. اشعار ...  بیشتر
بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی 
(با تکیه بر تصاویر شنیداری)
296. بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری)

سیدمهدی مسبوق؛ مرتضی قائمی

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1390، ، صفحه 219-232

چکیده
  دیوان متنبی به عنوان یک اثر ادبی برجسته، سرشار از انواع تصویر پردازی هاست؛ تصویرهایی که از صور شنیداری، دیداری، بویایی، بساوایی و چشایی نشأت می گیرد. در این میان، تصاویر شنیداری در بیشتر موضوعات شعری ...  بیشتر
رویکرد صورتگرا- نقشگرا درالکتاب سیبویه
297. رویکرد صورتگرا- نقشگرا درالکتاب سیبویه

حمیدرضا میرحاجی؛ راضیه سادات الحسینی نوش آبادی

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1392، ، صفحه 219-200

چکیده
  مکاتب زبانی معاصر چه صورتگرا(formalism) چه نقشگرا(functionalism) و چه شناختی (cognitive) اصولی را در مطالعه زبان پایه ریزی کردند که در نوع خود منحصر به فرد است؛ لیکن به علت یکجانبه نگری و فروگذاری برخی جوانب، نواقصی در ...  بیشتر
«پارسیهای تازی نما»: ریشه‌شناسی واژه‌های فارسی عربی نما
298. «پارسیهای تازی نما»: ریشه‌شناسی واژه‌های فارسی عربی نما

کامران کسایی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1391، ، صفحه 224-235

چکیده
  این مقاله، برآن است تا نمونه‌هایی از واژه‌های فارسی پرکاربردی را که امروزه آگاهانه یا ناآگاهانه عربی پنداشته می‌شوند و در گفتار و نوشتار بیشتر به شیوه واژگان تازی و ساختار آن زبان با آنها رفتار ...  بیشتر
بررسی تطبیقی داستان فریکسوس از اساطیر یونان و اسماعیل ذبیح الله از قرآن
299. بررسی تطبیقی داستان فریکسوس از اساطیر یونان و اسماعیل ذبیح الله از قرآن

زینب نوروزی؛ علی رضا اسلام

دوره 2، شماره 3 ، بهار 1390، ، صفحه 226-242

چکیده
  مقاله ی حاضر، بررسی دو اثر اسطوره ای و مذهبی است که به دو فرهنگ مختلف تعلق دارند؛ ولی از نظر بن مایه ی داستانی شبیه هم هستند. یعنی مقایسه ی داستان فریکسوس از اساطیر یونان باستان و داستان اسماعیل ذبیح الله ...  بیشتر